...

Verzie aplikácie MET/FLEX

Postup pre prácu s aplikáciou je jednoduchý:

 1. registrujte si účet na našej webovej stránke
 2. vo svojom okolí nájdete kliniku / centrum, kde majú kompatibilný spiroergometrický prístroj
 3. požiadate personál, aby si pred testom naštudoval tejto metodický postup, akým si želáte byť otestovaní
 4. po absolvovaní testu si vyžiadate surové dáta (excel), ktoré vložíte sem do tejto sekcie a vyplníte potrebný dotazník
 5. po vyplnení dát, vložení excelu a stlačení na "zobraziť výsledok" získate kvantifikovaný výsledok o vašej aktuálnej metabolickej kondícii (vzorový príklad výsledku TU)
 6. naštudujte si sériu metabolických pojmov, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť niektoré súvislosti 
 7. začnete používať niektoré z nami odporúčaných postupov (viď blog) alebo si od nás zakúpite konkrétny metabolický protokol s podrobnými inštrukciami, receptami či tréningovými postupmi
 8. s odstupom času (3 - 4 mesiace) sa otestujete opäť, aby ste mohli dátovo porovnať ako ste sa za ten čas posunuli vo svojej metabolickej kondícii / zdravý
 9. postup opakujete dokola až dovtedy, pokiaľ nebude stupeň vašej metabolickej kondície uspokojivý (S-M-E nad 25/50), čo môže u niektorých jedincov trvať rok, u iných aj dlhšie obdobie (podľa výšky poškodenia metabolizmu neprimeraným experimentovaním v minulosti).

Stručný popis fungovania aplikácie MET/FLEX 1.0:

 • používatelia aplikácie MET/FLEX za zobrazenie výsledku neplatia (bezplatný nástroj

 • kto má záujem, môže dobrovoľne zaplatiť za výživové, suplementačné, tréningové a iné protokoly, ktoré majú objektívnym a merateľným spôsobom zlepšiť funkčnosť metabolizmu za 3 až 6 mesiacov od ich začiatku používania (protokoly do systému budú vkladať rôzni odborníci na rôzne oblasti)

 • kto má záujem, môže zaplatiť aj za pokročilejšie štatistické vyhodnotenia (porovnania testov z vlastnej histórie), či prístup k databáze, ktorú tvoríme na pozadí aplikácie MET/FLEX

 • aplikácia MET/FLEX 1.0 je zatiaľ kompatibilná iba s medicínskymi prístrojmi nemeckého výrobcu Ganshorn (PowerCube Ergo)
 • aplikácia MET/FLEX využíva tie isté dáta z prístroja, ktoré sa používajú v medicínskej diagnostike len s tým rozdielom, že namiesto medicínskeho inter-face (zobrazenia dát), ktorý používajú lekári (od Wasserman), sme vytvorili vlastnú formu zobrazenia dát:

  • pozrite si príklad “surových” dát (excel), ako ich generuje prístroj Ganshorn - TU
  • pozrite si príklad dátového výstupu pre medikov od Wassermana - TU
  • a príklad toho istého dátového výstupu, len z aplikácie MET/FLEX - TU

 • cieľom aplikácie MET/FLEX nie je nahrádzať lekársku diagnostiku, ale dopĺňať ju a zároveň analyzovať metabolickú realitu jedinca, ktorá sa pri zmene výživových, suplementačných, tréningových a iných protokolov môže pozitívne i negatívne meniť v horizonte 3-6 mesiacov (cieľom je odchytiť túto zmenu a pozitívne korigovať, ak je to možné)
  • vplyvná odborná a vedecká literatúra už dnes naznačuje, že metabolické terapie a metabolické tréningy môžu zásadným spôsobom ovplyvniť priebeh závažných civilizačných ochorení, alebo im úplne predchádzať
  • aplikácia MET/FLEX sa pokúša objektívnym (dátovým) spôsobom zachytiť metabolickú realitu jedinca a zároveň objektívne odmerať účinnosť doteraz použitých výživových, suplementačných, tréningových a iných protokolov, modalít či intervencií 

 • cieľom aplikácie MET/FLEX je odchytiť pozitívnu alebo negatívnu dynamiku zmeny fungovania metabolizmu človeka
 • najdôležitejším výstupom z analýzy metabolizmu je hodnota: skóre metabolickej efektivity (S-M-E), ktorá analyzuje metabolizmus na stupnici od 1 až 50, kde hodnota 50 predstavuje najzdravšie fungujúci metabolizmus (resp. plne pracujúce, zdravé a funkčné mitochondrie)
 • S-M-E  sa skladá z nasledovných dôležitých metabolických ukazovateľov:
  • MFO (maximálna oxidácia tukov v gramoch / min): aký objem tukov je jedinec schopný spáliť za minútu v gramoch
  • ABZ (aeróbny bod zlomu): stav, kedy jedinec na 50% spaľuje tukové zdroje energie a na 50% cukrové zdroje energie, sledujeme pri akom percente z maxima sa tento bod umiestňuje
  • KETO zóna (RER pod 0.70): sledujeme, či jedinec dokáže spaľovať takmer výhradne tuky ako primárny zdroj energie, ak áno, aká dlhá je táto KETO zóna a pri akom percente z maxima sa koniec tejto zóny umiestňuje
  • F-E (fat-end = koniec spaľovania tukov, RER nad 1.0): sledujeme, kedy a pri akom percente z maxima skončí prevažná oxidácia tukov a nastupuje prevažná oxidácia cukrov (RER nad 1.0)

   • každý tento parameter je hodnotený na stupnici od 1 do 50
   • súčet týchto hodnôt je vydelený číslom 4 (počet týchto sledovaných metabolických parametrov) a toto číslo určuje celkové skóre metabolickej efektivity (S-M-E = 1 až 50 bodov)
   • zmeny v tomto parametri sa môžu posúvať pozitívnym či negatívnym smerom už za približne 3 mesiace
   • čím nižšia je hodnota S-M-E, tým slabšie a nevýkonne pracujú bunkové mitochondrie a vzniká podozrenie, že metabolizmus a jeho efektivita klesá
   • pri nízkej efektivite metabolizmu teoreticky vzniká vyššia náchylnosť na mnohé civilizačné ochorenia (od rakoviny, diabetu, cez obezitu, až po Alzheimera či Parkinsona a ďalšie)

 

Ak si želáte naštudovať odbornú a vedeckú literatúru, na základe ktorej sme tvorili fungovanie aplikácie MET/FLEX, naštudujte si detaily v tejto sekcii TU.

Ak si chcete naštudovať sumár dôležitých metabolických pojmov, ktoré v súvislosti s aplikáciou MET/FLEX používame, kliknite prosím SEM.

Ak chcete vedieť aké sú ďalšie ciele aplikácie MET/FLEX a aké hypotézy chceme pomocou nej overovať, tak prosím študujte detaily v sekcii TU.

Ak chcete vedieť za akých podmienok sú výsledky spiroergometrie a následne aj aplikácie MET/FLEX relevantné, detaily si prosím naštudujte TU.

Ak by ste mali záujem o viac podrobných informácií (ako lekár, odborník, investor alebo iná kompetentná osoba) o tom, ako fungujú vzorce, výpočty algoritmy a databázovo - štatistický systémy aplikácie MET/FLEX, alebo máte záujem pomôcť nám zlepšiť algoritmy aplikácie MET/FLEX, prípadne spolupracovať na tvorbe a overovaní rôznych protokolov (metabolické tréningy / metabolické terapie), neváhajte nás kontaktovať: 

 

PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.

+421 904 140 305

vlado @vladozlatos.com

 

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem